En effektiv godshantering
har en nyckelposition.

De viktigaste produkterna som går via hamnen är cellulosa, papper och sågade trävaror. Vi förbättrar hela tiden våra förutsättningar att transportera allt större mängder styckegods, containergods och trävaruprodukter.

De huvudsakliga importvarorna är olja, trävaror och kemikalier.

När den nuvarande tjänsteinnehavaren övergår till nya uppgifter söker Jakobstads hamn Ab en Teknisk Chef

 

MILJÖ
I takt med att lagstiftningen utvecklas har miljöhänsyn alltmer kommit att framstå som en av de viktigaste verksamhetsförutsättningarna för hamnen vid sidan av säkerheten.
» Läs mer 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI