ALUSTURVALLISUUS

Pietarsaaren satama pyrkii alusturvallisuusasioissa omalla osa-alueellaan varmistamaan alusten turvallisen liikkumisen sataman vesialueella.

Pietarsaaren satamaan johtaa turvallinen väylä, jonka merimerkit pyritään pitämään moitteettomassa kunnossa. Maaliikennereitit sekä satamaan johtavalla liikennereitillä että satama-alueella sisällä pyritään pitämään moitteettomassa kunnossa.

Pietarsaaren sataman laiturirakenteet on suunniteltu siten, että ne vastaavat käyttötarkoitustaan ja huomioivat merenkululliset näkökulmat mahdollisimman tarkasti.

 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI