JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

Jätehuoltosuunnitelmassa käsitellään Pietarsaaren sataman jätehuoltoa.

Jätehuoltosuunnitelmassa jätteet jaetaan satamassa kerättäviin jätejakeisiin; paperiin ja pahviin, lasiin, metalliin, muovi (polttojäte), sekalaiseen yhdyskuntajätteeseen ja ongelmajätteisiin sekä alusjätteisiin; öljypitoisiin seoksiin, ongelmajätteisiin, saniteetti- ja käymäläjätevesiin, biojätteisiin, tankkialusten painolastivesiin ja pesuvesiin, IMDG –luokkiin kuuluviin jätteisiin ja kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevaan ruokajätteisiin.

Pietarsaaren satamassa aluksilta syntyvät kiinteät jätteet kerätään lajiteltuna satamassa sijaitseviin jäteasemiin ja öljyisten seosten osalta hyödynnetään yksityisten toiminnanharjoittajien palveluita.


» Jätehuoltokartta

» Waste management instructions for vessels

» Sorting Instructions

 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI