KULKU SATAMAN ALUEELLA

Pietarsaaren satama-alueella liikkuminen edellyttää satamaviranomaisen antamaa automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty.

KULUNVALVONTA

Pietarsaaren satama-alueella on käytössä tallentava kamera- ja videovalvonta sekä säännöllinen kiertovartiointi. Kameravalvonta kattaa kokonaisuudessaan kaikki toimintojen kannalta merkittävät alueet, kuten laituri- ja varastointialueet. Satama-alueen kulunvalvonnasta vastaa käytännössä aluspalveluosasto.

Käynti satama-alueelle tapahtuu pääasiassa Pietarsaaren sataman pääportin kautta, joka sijaitsee Laukontiellä. Pietarsaaren satamakonttori sijaitsee aidatun satama-alueen sisäpuolella osoitteessa Laukontie 1.

Sataman valtuuttamalla henkilöllä/henkilöillä, tulliviranomaisella ja poliisilla on oikeus poistaa alueella luvattomasti olevat henkilöt sekä henkilöt, joiden todetaan olevan huumaavan tai humalluttavan aineen vaikutuksen alaisena.

LASTINKÄSITTELY

Purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä tulee välttää. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Autojen ajo Laukon laiturin pohjoisosaan on kielletty laivan ollessa laiturissa lastaamassa tai purkamassa vaarallisia kemikaaleja.

AUTOLIIKENNE JA JALANKULKU

Sataman sisäinen liikenne tulee tapahtua sataman osoittamia pääliikenneväyliä pitkin. Laitureiden läheisyydessä ajamista tulee välttää. Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja - merkkejä.

Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan erikseen merkityillä pysäköintipaikoilla.

TYÖTURVALLISUUS

Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004). Lisäksi on suositeltavaa käyttää kypärää nosturin toiminta-alueella nosturin ollessa käytössä sekä aina milloin on olemassa vaara putoavista esineistä. Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa. 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI