KULKULUVAT

Satama – alueella liikkuminen edellyttää Pietarsaaren sataman myöntämää automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Satamaan pyrkivien tai satamassa liikkuvien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamassa käyntiinsä. Ilman pätevää syytä satamassa liikkuminen on kielletty.

ISPS-asetuksen vuoksi satama ei voi ottaa vastaan satama-alueellemme ajoneuvoja, joista ei ole toimitettu jonkilaista ilmoitusta. Tilapäinen lupa myönnetään kuljetuksesta tai vierailijasta annetun ennakkotiedon perusteella.

Kuljetusliikkeiden ja vierailijoiden tulee hankkia kulkulupa ajoneuvoille sen yrityksen kautta, jolle/-lta lastia viedään tai tuodaan tai jossa vieraillaan. Kulkulupa on pääsääntöisesti henkilökohtainen, mutta yritysten ajoneuvoilla mahdollisesti myös ajoneuvokohtainen.

Kaikissa kulkulupiin liittyvissä ongelmissa yhteyshenkilö on satamavalvoja.

Satamavalvojat
Puh. + 358 6 723 1388
VHF 16 & 13
satamavalvojat@portofpietarsaari.fi

» Lomakkeet

 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI