TOIMINTAOHJEET

Pietarsaaren sataman toimintaa ohjaavat monet lait, asetukset ja säännökset. Tärkeimpänä näistä satamajärjestys.

Pietarsaaren satama on tiivistänyt omiin toimintaohjeisiinsa sataman käytännön menettelyt ja lakisääteiset velvoitteet mm. turvallisuudesta, ympäristöasioista, kulkuluvista, työturvallisuudesta, laadusta ja niistä vastaavista tahoista.

» Kuorma-autoliikenteen satama-asiointiohje
» Ohjeet aluksille
» Port handbook
» Rataverkkoselostus Pietarsaaren Satama 2016
» Vaihto- ja Ratatyön Turvallisuusohje - Pietarsaaren Satama Oy 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI