YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Lainsäädännön kehittymisen myötä ympäristönäkökohtien huomioimisesta on muodostunut yksi sataman tärkeimmistä toimintaedellytyksistä turvallisuuden rinnalle.

Pietarsaaren satamassa tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat mm. vaarallisten aineiden ja kemikaalikuljetusten turvallisuus, päästöjen rajoittaminen ja vähentäminen, satamatoimintojen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti yhdessä satamaoperaattorin ja muiden toimijoiden kanssa.

 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI